Podnikanie

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (1)

Zodpovednosť členov dozornej rady súkromnej akciovej spoločnosti pri kapitálových fondoch

11.3.2024

JUDr. Diana Horňáková

Akciová spoločnosť môže v súlade s ust. § 217a Obchodného zákonníka vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov. Kapitálový fond z príspevkov je možné vytvoriť pri vzniku spoločnosti alebo za jej trvania, v závislosti od čoho Obchodný zákonník rozlišuje aj dva rôzne spôsoby schválenia kapitálového fondu z hľadiska subjektov, ktoré kapitálový fond schvaľujú, a to pri vzniku zakladatelia akciovej spoločnosti, za trvania spoločnosti valné zhromaždenie. Z ust. § 217a ods. 2 Obchodného zákonníka vyplýva, že kapitálový fond možno použiť trojako: na prerozdelenie medzi akcionárov (spoločnosť však nesmie byť v kríze a nesmie hroziť, že by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu dostala do krízy) alebo na zvýšenie základného imania, ak tak ustanovuje zakladateľská zmluva alebo stanovy, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Kapitálový fond môže spoločnosť použiť aj na splatenie neuhradenej straty minulých rokov bez potreby dodatočných vkladov akcionárov.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (1)

Prevádzka bitúnkov s kapacitou presahujúcou 50 ton tiel za deň

11.3.2024

Simon Čačaný

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.