Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Novela zákona o občianskych preukazoch

19.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 04.05.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 395/2019 Z.z. o občianskych preukazoch (ďalej len „zákon o OP“), ktorej cieľom bolo doplniť ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre.

Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore 2022 – 2023

27.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.04.2022 bol v MPK zverejnený akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 – 2023. Materiál reaguje na čoraz intenzívnejšiu prítomnosť detí v online priestore, podmienenú aj pandémiou COVID-19, v ktorej dôsledku deti trávili oveľa viac času pred obrazovkami počítačov a displejmi smartfónov.

Výška náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia pre rok 2022

22.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 19.04.2022 bolo v MPK zverejnené opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. S15921-2022-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2022.

Právna úprava šírenia nedovoleného obsahu

22.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 19.04.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o opatreniach proti šíreniu nedovoleného obsahu, ktorého cieľom je vytvoriť v oblasti opatrení proti šíreniu nedovoleného obsahu právnu úpravu, ktorá bude mať povahu lex generalis.