Legislatívne správy

Pripravovaná zmena ošetrovného v súvislosti s COVID-19

17.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 10.09.2020 bol predložený do NRSR Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Pripravované opatrenie v oblasti námornej bezpečnosti

11.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 10.09.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky (ďalej ako „Návrh opatrenia o odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky“).

Predbežná informácia k novele Zákonníka práce

16.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 10.07. 2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako „Novela“).

Zmena zákona o zájazdoch z dôvodu mimoriadnej situácie

1.6.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Dňa 29. 05. 2020 nadobudla účinnosť novela č. 136/2020 Z. z., ktorou sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z.