Legislatívne správy

Bezplatné dlhové a rodinné poradenstvo

24. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 17.06.2021 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorou sa zavádza bezplatné dlhové poradenstvo a bezplatné poradenstvo (vrátane psychologického) jednotlivcovi a rodine zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch.

Predbežná informácia k úprave zrážok zo mzdy

9. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 08.06.2021 bola do MPK zaradená predbežná informácia k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok pri výkone rozhodnutia.

Plánovaný zákon o profesionálnych náhradných rodičoch

21. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 21.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k pripravovanému zákonu o profesionálnych náhradných rodičov. Profesionálna náhradná rodina je organizačná súčasť zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej ako „zariadenie“) a špecifikum tejto organizačnej súčasti je, že profesionálni náhradní rodiča - zamestnanci zariadenia, zabezpečujú starostlivosť o určený počet detí vo svojej vlastnej domácnosti.

Pripravované zmeny Zákonníka práce

20. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 19.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Hlavným dôvodom je transpozícia dvoch smerníc EÚ.[1] Nová smernica rozširuje okruhy informácii, ktoré zamestnanec musí dostať a rieši napr. aj otázku spôsobu ich poskytovania – tlačená forma, ale aj za splnenia určitých podmienok elektronická forma.

Pripravované zmeny k dôchodkovému systému v SR

12. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej ako „Návrh zákona“), ktorou sa pripravujú viaceré koncepčné zmeny dôchodkového systému v SR.