Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Pripravované opatrenie v oblasti námornej bezpečnosti

11. 9. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 10.09.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky (ďalej ako „Návrh opatrenia o odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky“).

Zmena v posudzovaní elektrických kolobežiek

23. 8. 2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Preprava elektrickými kolobežkami v poslednom období zaznamenala prudký nárast, nakoľko ide o efektívny a pomerne rýchly spôsob prepravy po meste. Odborný článok sa zaoberá zmenou pri klasifikácii elektrických kolobežiek, ku ktorej dôjde od 1. januára 2020.

Uloženie vyššej sankcie aj po zaplatení blokovej pokuty?

1. 10. 2018

Mgr. Monika Ivanová

Ako postupovať v situácií, keď dopravná nehoda bola policajtmi vyhodnotená ako priestupok, účastníci sa zhodli na zavinení, vodič uznal svoju vinu a zaplatil blokovú pokutu a následne po uplynutí pár mesiacov bol obvinený z trestného činu ublíženia na zdraví ?

Predaj auta „na súčiastky“

14. 8. 2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Predávame ojazdené auto, ktoré je riadne evidované a má EČV. Záujemca má záujem ho kúpiť na súčiastky. Je možné tak predať auto?