Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v školách

19.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 18.10.2021 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (ďalej len ako „návrh zákona“), ktorého účelom je ustanoviť možnosť, aby školy a školské zariadenia mohli vytvárať podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom.

Návrh nového zákona o pôdohospodárstve

19.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 17.10.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o pôdohospodárstve (ďalej len ako „návrh zákona“), ktorého cieľom je vydanie zastrešujúceho zákona v oblasti pôdohospodárstva, predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva.

Pripravovaný zákon o používaní pokladnice e-kasa klient

19.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 14.10.2021 bola zverejnená predbežná informácia k zákonu o používaní pokladnice e-kasa klient, ktorým sa má nahradiť zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.