Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Nový rybársky lístok po zmene občianskeho preukazu?

8.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Obec vydala trojročný rybársky lístok. Jeho majiteľ nás žiada o opravu pôvodného lístka, nakoľko zmenil občiansky preukaz. Ako môžeme postupovať.

Odňatie rybárskeho lístka členmi rybárskej stráže

11.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Rybárska stráž mi odňala rybárky lístok z dôvodu, že som mal osobné motorové vozidlo zaparkované blízko pri rybníku, čo podľa ich tvrdení bolo v rozpore s rybárskym poriadkom pre dané územie. Pri rybníku však nebola žiadna dopravná značka, ktorá by zakazovala vjazd s osobným motorovým vozidlom k rybníku. Mali členovia rybárskej stráže oprávnenie odňať mi rybársky lístok?

Umiestnenie označenia rybárskeho revíru na súkromnom pozemku

11.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Som vlastníkom pobrežného pozemku, na ktorý bola osadená tabuľa s označením rybárskeho revíru. V dôsledku tohto umiestnenia došlo k obmedzeniu mojich vlastníckych práv. Mám nárok na nejakú náhradu?

Lovenie rýb z malého plavidla

7.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Môžem ako rybár, člen rybárskeho zväzu, loviť ryby z člna aj keď rybársky revír nemá rozlohu 10 ha? Členmi rybárskej stráže mi bolo povedané, že je to zakázané.