Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Dobré životné podmienky psov a mačiek

11.3.2024

JUDr. Helena Laposová

Dňa 07.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh riadneho predbežného stanoviska k Nariadeniu EP a Rady o dobrých životných podmienkach psov a mačiek a o ich vysledovanosti.

Novela k zákazu držania psa na reťazi

28.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 22.06.2021 NRSR schválila novelu zákona  č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ktorá upravuje držanie psov na reťazi.

Zvýšená ochrana týraných zvierat

2.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 25.09.2020 schválila NRSR zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pes ako „živá bytosť“ a pohryznutie psom

20.8.2018

Mgr. Monika Ivanová

Od 1. septembra 2018 nadobúda účinnosť zákon č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V zmysle uvedenej novely pes už nebude vecou, ale ako živý tvor bude mať osobitné postavenie. 

Povinné čipovanie zvierat

19.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Sme povinní mať začipovaného psa?