Osobné údaje

Predmetom ochrany osobných údajov je chrániť práva fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. Ochrana osobných údajov sa ďalej dotýka práv, povinností a zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov ako aj postavenia, pôsobnosti a organizácie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Nakoľko je dôležité, aby fyzické osoby dôkladne poznali svoje práva spojené s ochranou osobných údajov, v tomto inštitúte sa budeme venovať najmä zrozumiteľnému ozrejmeniu novej právnej úpravy, praktickým príkladom ale aj judikatúre súdov, ktorá sa bude venovať tejto tematike.