Kontakt

Prevádzkovateľ

Adresa sídla:

Centrálna nezisková spoločnosť
Einsteinova 21, 85101 Bratislava

IČO:

42171717

Telefonický kontakt

Sekretariát:

+421 238 18 18 18

Email

Centrálny email:

office@iservispreludi.sk

Poradenstvo pre registrovaných užívateľov:

poradenstvo@iservispreludi.sk