Zvonenie kostolných zvonov a ochrana súkromia

Každý má právo na súkromie, na jeho užívanie a najmä na jeho ochranu pred zásahom tretích osôb. Z právnej teórie je známe, že právo jedného končí tam, kde začína právo druhého. Narušenie súkromia je prípustné len v medziach zákona a len v nevyhnutnej miere, ktorá sa častokrát spája s verejným záujmom. Stanovuje to predovšetkým Čl. 16 Ústavy SR. 

Rovnako má každý právo na slobodu myslenia a náboženského vyznania. Za účelom napĺňania tohto práva sú cirkvi a cirkevné spoločnosti splnomocnené zákonom na vytváranie podmienok vhodných pre realizáciu svojich náboženských obradov. K nim neodmysliteľne patria modlitby a kostoly. V prípade umiestnenia kostolov v častiach miest a obcí so zvýšenou hustotou obyvateľstva môžu tieto spôsobovať nepríjemnosti. Najmä vo forme nepretržitého a opakovaného zvonenia v priebehu dňa slúžiaceho na oznamovanie aktuálneho času. Táto funkcia kostolných zvoníc ma historický pôvod.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.