Vedenie evidencie o poľnohospodárskych pozemkoch

Dňa 21.02.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MPaRV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného.
Návrh vyhlášky vychádza z novely zákona  č. 504/ 2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Predmetnou novelou sa s účinnosťou od 1. septembra 2022  v § 14 ods. 2 uložila povinnosť nájomcom viesť výlučne elektronickú evidenciu pozemkov, ktoré  majú prenajaté a ktoré vlastnia a obhospodarujú.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.