Ustanovenie sumy za jeden MWh plynu a elektriny

Dňa 01.12.2022 vláda SR schválila nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma za jednu MWh plynu a suma za jednu MWh elektriny pre určenie výšky dotácie. Zákon č. 402/2022 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky doplnil nový dotačný titul v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, a to dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.