Plánovaný zákon o profesionálnych náhradných rodičoch

Dňa 21.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k pripravovanému zákonu o profesionálnych náhradných rodičov. Profesionálna náhradná rodina je organizačná súčasť zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej ako „zariadenie“) a špecifikum tejto organizačnej súčasti je, že profesionálni náhradní rodiča - zamestnanci zariadenia, zabezpečujú starostlivosť o určený počet detí vo svojej vlastnej domácnosti.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.