Letecký zákon v MPK

Dňa 25.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona o civilnom letectve (letecký zákon), ktorý predstavuje právnu úpravu v oblasti civilného letectva, ktorá vychádza z platnej vnútroštátnej právnej úpravy, t. j. zo zákona č. 143/1998 Z. z.  pri zohľadnení už upravených oblastí príslušnými právne záväznými aktmi Európskej únie a tých oblastí, ktoré právne záväzné akty Európskej únie neupravujú.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.