Absencia dôkazov zo spáchania dopravného priestupku

Bol som obvinený zo spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého som sa mal  dopustiť  tým, že som podľa tvrdenia príslušníkov policajného zboru nerešpektoval dopravnú značku „Stoj, daj prednosť v jazde!“. Ja sa domnievam, že som dopravnú značku rešpektoval, zastavil som a nie som si vedomý spáchania dopravného priestupku. Žiadal som o predloženie kamerového záznamu ale príslušníci policajného zboru mi len na základe ich tvrdení, že som uvedenú značku nerešpektoval uložili blokovú pokutu, ktorú som odmietol zaplatiť. Napriek uvedenému som bol okresným riaditeľstvom policajného zboru v rozkaznom konaní uznaný vinným zo spáchania priestupku, ktorý nie je podložený žiadnymi inými relevantnými dôkazmi okrem tvrdení príslušníkov policajného zboru. Ako sa môžem ďalej brániť?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.