Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Kúpeľná starostlivosť po COVID-19 a bezplatné očkovanie

8. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 30.03.2021 schválila NRSR zákon, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva (ďalej ako „Novela“).

Odvoz odpadu a bývanie v neskolaudovanom dome

7. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Máme neskolaudovaný dom a chceli by sme si zakúpiť nádoby na triedený odpad. Trvalý pobyt v dome zatiaľ nemáme. Môžeme sa v meste prihlásiť, aby nám zberali odpad priamo od domu?

Lode a nariadenie k technickým požiadavkám MPK

30. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 25.03.2021 bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnené  nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode (ďalej ako „nariadenie“).