Partnerské vzťahy

V právnom inštitúte partnerské vzťahy budeme rozoberať právne vzťahy muža a ženy ako partnerov bez toho, aby bolo medzi nimi uzatvorené manželstvo a rozdiely, ktoré vyplývajú zo spolužitia partnerov ako manželov a partnerov bez uzatvorenia manželstva.
Registrované partnerstvo je inštitút spolužitia osôb, ktoré tvoria pár, a ktoré zaregistrovali tento zväzok na príslušnom orgáne podľa príslušných zákonov. Táto forma partnerstva neexistuje vo všetkých štátoch EÚ. V niektorých krajinách ale nie vo všetkých, majú registrované partnerstvá ekvivalentné postavenie ako manželstvo, čo znamená že partneri v týchto krajinách budú mať rovnaké pobytové práva ako manželia.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (8)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (10)

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

27.9.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Aktualizované dňa 6.12.2022

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

Úpravy pracovného času pre rodičov s deťmi

17.10.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Pracovné právo zohľadňuje aj špecifické potreby zamestnancov spočívajúce v ich zdravotnom alebo sociálnom statuse, kedy im prislúchajú osobitné nároky zo Zákonníka práce. Takouto osobitnou kategóriou zamestnanca je tehotná žena a zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov. V článku sa bližšie zameriame na podmienky, ktoré musia byť splnené, aby takému zamestnancovi vznikol nárok na skrátenie pracovného času.

Trestné dopady vyhrážania sa

12.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Tento odborný článok poukazuje na následky vyhrážania sa medzi manželmi/partnermi, ktoré môže byť rôznej intenzity, a zároveň uvádza sankcie, ktoré na základe zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona, môžu byť za takéto vyhrážanie sa uložené. 

Určenie materstva a otcovstva

21.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Prinášame Vám odborný článok ohľadom určovania materstva a otcovstva k dieťaťu.

Náhradné materstvo - podmienky v Slovenskej republike

3.11.2016

g_Henrieta Pregova

V tomto článku sa zaoberáme právnou úpravou problematiky náhradného (surogačného) materstva v Slovenskej republike.

Únos dieťaťa jedným z rodičov

13.10.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

V tomto článku sa zaoberáme právnymi možnosťami, ktoré má k dispozícii rodič, ak bez jeho súhlasu došlo k odsťahovaniu dieťaťa druhým rodičom, a to buď v rámci Slovenskej republiky alebo do zahraničia.

Osobný bankrot časť III.

10.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Pokračovanie odborného článku na tému Osobný bankrot.

Osobný bankrot časť II.

10.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

V tomto odbornom článku nadviažeme na úvodný proces osobného bankrotu a budeme sa ďalej venovať jednotlivým etapám, ktoré nasledujú ďalej počas osobného bankrotu.

Manželský zväzok verzus partnerský vzťah

6.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

V tomto odbornom článku sa budeme zaoberať rozdielmi, medzi spolužitím partnerov a manželským spolužitím. Priblížime niektoré oblasti, v ktorých dochádza k najväčším rozdielom.

K zmene priezvisku dieťaťa aj napriek nesúhlasu jedného z rodičov

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V praxi bývalých partnerov majúcich spolu dieťa je bežná situácia, keď jeden z partnerov trvá aj napriek nesúhlasu druhého rodiča – bývalého partnera na zmene priezviska spoločného dieťaťa. Zmyslom tohto odborného článku je bližšie zodpovedať na otázku, za akých hmotnoprávnych predpokladov môže dôjsť k nahradeniu nesúhlasu jedeného z partnerov rozhodnutím súdu, t.j. k udeleniu súhlasu súdu na podanie žiadosti na zmenu priezviska dieťaťa.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (7)

Darovanie medzi manželmi a dedenie daru

20.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Chcem priateľovi darovať polovicu môjho bytu. Je lepšie tak urobiť pred sobášom alebo až po sobáši? Čo by bolo s touto polovicou bytu v prípade dedenia ak má priateľ dvoch synov z predchádzajúceho manželstva? 

Zápis zmeny priezviska dieťaťa po rozvode rodičov

11.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Ako mám vybaviť zmenu priezviska detí po rozvode ak chcem, aby používali priezvisko matky?

Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z materskej školy

26.10.2016

g_Henrieta Pregova

Rodičia majú striedavú starostlivosť o dieťa určenú súdom. Kto iný môže brávať dieťa zo škôlky, keď rodič nemôže a čím sa musí preukázať?

Určenie otcovstva dieťaťa nezosobášených rodičov

15.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Je povinnosťou rodičov, ktorí nie sú manželia urobiť ešte pred pôrodom vyhlásenie otca o uznaní otcovstva?

Nahliadnutie partnera do zdravotnej dokumentácie

5.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Moja priateľke prišlo doma zle, odpadla a previezli ju do nemocnice. Po tom, čo som sa dostal do nemocnice mi bolo oznámené, že moja priateľka zomrela. Lekár ma však nechcel oboznámiť s príčinami smrti, pretože sme neboli manželia a teda nie som žiaden príbuzný. Mám právo nahliadnuť do jej zdravotnej dokumentácie?

K dedeniu po zosnulom partnerovi

14.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžem v prípade smrti svojho partnera dediť rovnako ako manželka?

Spoločné osvojenie dieťaťa partnermi

13.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Je možné, aby si muž a žena ako partneri spoločne osvojili dieťa?
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (13)

Zapretie otcovstva po zákroku asistovanej reprodukcie

25.4.2024

Monika Grichová

Obnovenie spolužitia rodičov a neúčinnosť rozhodnutia o zverení dieťaťa do výchovy

26.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Nárok na príspevok nevydatej matke podľa pomerov otca

24.3.2021

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd v Bratislave z 13.6.2017 - Nebezpečné prenasledovanie bývalým partnerom

12.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Trenčín z 12.10.2016 - Podmienkou pre postavenie blízkych osôb je trvajúce manželstvo

13.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Európsky súd pre ľudské práva z 19.2.2013 - Nemožnosť adopcie nevlastného dieťaťa pre páry osôb rovnakého pohlavia

23.6.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 19.9.1985 - K pojmu osamelá osoba v konaní o osvojenie dieťaťa

23.6.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Európsky súd pre ľudské práva z 22.1.2008 - K zamietnutiu žiadosti o povolenie adopcie z dôvodu odlišnej sexuálnej orientácie

23.6.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 19.12.2012 - K manželstvu osôb rovnakého pohlavia v podmienkach SR

6.5.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd v Žiline z 7.10.2014 - Týranie blízkej osoby a zverenej osoby

29.1.2015

Mgr. Matej Klamo

Najvyšší súd SR z 22.7.2009 - Pojem blízka osoba

23.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 5.10.2010 - Opatrovnícke právo otca

11.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 1.10.1998 - Určenie otcovstva cudzieho štátneho občana

6.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (10)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.