Najčítanejšie

Staré exekúcie a možnosti ich vymáhania

6.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Na koho sa vzťahujú staré exekúcie a kto je povinný nahradiť trovy? Je exekútor povinný vykonávať úkony, ktoré súvisia s vyhľadávaním majetku povinného? Ak má povinný majetok alebo pracuje na čierno, má exekútor v tomto prípade nejaké kompetencie?

Odtlačky prstov na občianskych preukazoch

11.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 09.08.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch. Novela upravuje doplnenie odtlačku prstov na občiansky preukaz.

Zákon o vinohradníctve a vinárstve

29.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 27.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k zákonu o vinohradníctve a vinárstve.

Schválená podpora výrobcov zelenej energie

29.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 02.07.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Novelou sa znižuje ročný objem finančných nákladov predĺžením doby podpory a súčasným znížením ceny elektriny, ktorá bola výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie stanovená pri uvedení zariadenia do prevádzky.